GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties ir grąžinti Pardavėjui prekes.

2. Nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų nuo dienos:

 • kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;
 • kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę, jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai;
 • kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį, jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. 

3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties turi pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu laišku adresu [email protected] vadovaudamasis informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo forma (Priedas Nr.1) ir pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (Priedas Nr.2). 

4. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstu pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

5. Pardavėjas nedelsdamas atsiunčia Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

6. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

7. Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešė apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Prekes galima išsiųsti:

7.1. adresu Individuali veikla pagal pažymą Nr. 1122374, Šeškinės g. 4-52, Vilnius, LT07152;

7.2. per Omniva paštomatus, naudojant flipo.lt prekių grąžinimo platformą, kur turite užpildyti prekių grąžinimo formą, o supakavę prekes, jas galėsite įdėti į Omniva paštomatą. Grąžinamos pakuotės reikalavimai: ne mažesnė nei 2x9x14 cm ir ne didesnė nei 38x64x39cm. Maksimalus grąžinamos siuntos svoris 30 kg.

8. Pirkėjas apmoka prekių grąžinimo išlaidas.

9. Jeigu Pirkėjas atsisako nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai atgavo prekes, grąžina Pirkėjui iš Jo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas, kurias Pirkėjas sumokėjo pirkdamas prekę (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Pirkėjui pasirinkus ne Pardavėjo pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko su kitu būdu.

10. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

11. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

11.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

12. Pardavėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

13. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

14. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad 9 punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir elektroninės knygos, garso ir vaizdo kūriniai, fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos ir kitos panašaus pobūdžio prekės, t. y. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.

____________________________

Priedas Nr.1

PAVYZDINĖ INFORMACIJOS APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ FORMA

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties ir grąžinti prekes..

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos:

 • kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;
 • kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę, jeigu vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai;
 • kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį, jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. 

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu laišku adresu [email protected] užpildę pavyzdinę formą (priedas Nr.2).

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Mes nedelsdami atsiųsime Jums elektroniniu paštu patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes adresu: Individuali veikla pagal pažymą Nr. 1122374, Šeškinės g. 4-52, Vilnius, LT07152. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

Jūs apmokėsite prekių grąžinimo išlaidas.

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai atgavome prekes, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas, kurias Jūs sumokėjote pirkdami prekę (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu.

Grąžindami prekes turite laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

Individuali veikla pagal pažymą Nr. 1122374 atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

____________________________

Priedas Nr.2

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildyti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

 • Individuali veikla pagal pažymą Nr. 112237
 • Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių [išvardinti prekes],
 • Užsakytų [nurodyti užsakymo Nr. ir datą] / gautų [nurodyti gavimo datą],
 • Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,
 • Vartotojo (-ų) adresas, telefono numeris, el.pašto adresas,
 • Vartotojo (-ų) banko sąskaitos numeris,
 • Vartotojo (-ų) parašas (-ai),

(*) Išbraukti, kas nereikalinga

____________________________